Pamätné medaile a razby zo zaujímavých lokalít v ČR / SR

Kaštiel Malacky

Malacký kaštieľ, pôvodne barokové reprezentačné šľachtické sídlo, predstavuje štvorkrídlový, uzatvorený objekt s vnútorným nádvorím. Radikálna prestavba kaštieľa sa datuje do začiatku 19. storočia, kedy sa mení pôvodná architektonicko-výtvarná podoba fasád i interiéru v intenciách klasicistických princípov. Barokovú záhradu vystriedal pre klasicizmus charakteristický anglický park. Podľa údajov z historických dokumentov bol zámocký kaštieľ s parkom obklopený kamenným múrom. Po celom štvorcovom obvode sa nachádzajú dve nadzemné podlažia, polozapustené priestory a jedno podzemné podlažie pod západným krídlom. Po úpravách v klasicistickom slohu a iných zásahoch dostal kaštieľ dnešnú podobu. Z pôvodnej fasády kaštieľa tu zostal ohradený balkón nad hlavným vchodom a vzácne francúzske komíny na streche. 

Na nádvorí kaštieľa stojí obnovená studňa. Pri studni sa nachádzal bronzový jeleň, erbové zviera Pálfiovcov. V roku 1918 bol bronzový jeleň údajne presťahovaný do kaštieľa v Marcheggu. Podĺa inej verzie bol roztavený. Súčasná replika jeleňa nad studňou je z epoxidu. 

Do zámku viedli 3 brány. Hlavná tzv. Čierna brána, ktorá je z tepaného železa, stojí dodnes. Vedľa tejto brány sa nachádzal dom vrátnika. Druhou bránou bola tzv. Biela brána, ktorá viedla do parku z Riadku. Treťou bránou bola drevená tzv. Červená brána slúžiaca na zásobovanie zámku. 

Hlavným západným priečelím je kaštieľ orientovaný smerom k mestu. Ku kaštieľu vedie od Čiernej brány aleja platanov. Od brány až k františkánskemu kostolu viedla pôvodne lipová aleja, po roku 1945 nahradená pagaštanmi. V Zámockom parku rastú pozostatky vzácnych drevín ako duby, buky, smreky, smrekovec, gaštany a rôzne kvetenstvo. 

Na juh od kaštieľa sa nachádza zrekonštruovaná fontána a kamenná jaskyňa Panny Márie, dnes bez jej sochy, ktorú dali postaviť františkáni. Nechýbali ani labyrint či prírodná jazdiareň. Pred hlavným vchodom do parku a ku kaštieľu sa v minulosti nachádzali dobové stavby, ktoré boli súčasťou kaštieľa - dom vrátnika, jazdiareň a labutie jazierko.

 

Zámocká 932/14, 901 01 Malacky, Slovensko

GPS: 48.43972, 17.03111