Pamätné medaile a razby zo zaujímavých lokalít v ČR / SR
ražba č. 129SK
 

Bazilika sv. Jakuba Levoča

 
 
 

Námestie Majstra Pavla 53
054 01 Levoča

QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Farský kostol sv. Jakuba bol postavený v prvej polovici 14. storočia ako trojloďový priestor. V priebehu 15. storočia boli k vstupom na severnej a južnej strane pribudované predsiene a okolo roku 1515 bola nad severnou predsieňou vybudovaná renesančná architektúra tzv. Henckelovej knižnice. V roku 1859 – 1860 bola postavená neogotická veža, údajne na podnet kritických slov cisára Františka Jozefa I., ktoré adresoval levočským mešťanom pri jeho návšteve mesta.

V interiéri kostola sa zachovalo mnoho historického mobiliáru. Nachádza sa tu jedenásť gotických oltárov, najrozmernejší z nich – hlavný oltár, s výškou 18,62 m, je najvyšším stredovekým oltárnym celkom na svete. Okrem nich sú tu monumentálne architektúry renesančného organu, barokovej kazateľnice, meštianskych epitafov a náhrobníkov i drevených lavíc levočských mešťanov. K najstaršej výzdobe kostola z obdobia okolo roku 1400 patria nástenné maľby na stene severnej lode, vo svätyni kostola.

Južný portál chrámu patrí k najvyspelejším dielom vrcholnej gotiky u nás. V chrámovom priestore stojí skvostná architektúra hlavného krídlového oltára, najvyššieho v celom gotickom svete, ktorý je vrcholným dielom rezbára Majstra Pavla z Levoče. V predele oltára je výjav Poslednej večere, jadro celého oltára tvorí skriňa, v ktorej sú monumentálne plastiky Madony s dieťaťom, sv. Jakuba a sv. Jána v nadživotnej veľkosti. Oltárne krídla sú zdobené reliéfmi zo života sv. Jakuba  a s. Jána, na ich zadnej strane sú tabuľové maľby s výjavmi umučenia Krista. Oltárna architektúra je ukončená štítom z fiál, v ktorom sú vkomponované gotické sochy apoštolov z predošlého oltára.

Levočský kňaz a humanista Ján Henckel podporil nielen vznik oltára s. Jánov, ale pravdepodobne aj prvú renesančnú stavbu mesta, nadstavbu knižnice farského kostola, ktorá dodnes nesie jeho meno.

Organ a kazateľnica vznikali takmer súčasne v dvadsiatych rokoch 17. storočia. O tieto diela sa zaslúžil bohatý levočský mešťan Friedrich Probst. Kazateľnica sa bez zmien zachovala na pôvodnom mieste. Organ bol postavený na severnej strane hlavnej lode a bol dielom krakovského stolára Hansa Hertela, dánskeho sochára – tovariša Hansa Schmidta a norimberského organára Hansa Hummela. Organ bol až do svojho premiestnenia v roku 1846 najväčším v celom Uhorsku. Vo farskom kostole sa vzácny cyklus siedmych dobrých skutkov milosrdenstva a siedmych smrteľných hriechov na nástennej maľbe. Maľby, ktoré sprevádzajú texty v ľudovej reči a nie v latinčine, boli zamerané na laické spoločenstvo, ktoré mali vychovávať

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa

Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča