Pamätné medaile a razby zo zaujímavých lokalít v ČR / SR

Zvonica Brezno

Klasicistická stavba z r. 1830 je dominantou mesta Brezno. V minulosti slúžila ako strážna veža a zvonica. Mohutná hranolová stavba s manzardovou strechou a základňou 10x10 m má výšku 31 metrov. V r. 1924 boli do veže inštalované tri zvony.

Klasicistická stavba z r. 1830 je dominantou mesta Brezno. V minulosti slúžila ako strážna veža a zvonica.

Mohutná hranolová stavba s manzardovou strechou a základňou 10x10 m má výšku 31 metrov. V r. 1924 boli do veže inštalované tri zvony.

Nad tretím nadzemným zvonovým podlažím bol byt strážnika, ktorý úderom na zvon ohlasoval nebezpečenstvo požiaru.

 

Námestie M. R. Štefánika, 977 01 Brezno

GPS: 48.80611, 19.64361